Program pilotażowy – „Dobry posiłek w szpitalu”

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przystąpił do pilotażowego programu w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia.

CEL PILOTAŻU: Pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia „Dobry posiłek w szpitalu” ma na celu poprawę wyżywienia pacjentów, odpowiedniego do ich stanu zdrowia, dieta szpitalna ma być integralną częścią całego procesu leczenia.e